top of page
 • Bekeuringen en schades
  Bekeuringen betaal je zelf. Bij een schade is er een eigen risico van 300,- euro per gebeurtenis. Schades dienen direct gemeld te worden aan de eigenaar of via de app bij een leaseauto.
 • Opzegtermijn
  Ben jij een groepslid die een deel van de vaste kosten betaald per maand. Dan kan je 1 jaar na de start opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. De groep heeft dan de tijd om een nieuw lid te vinden. Je kunt ook na 1 jaar besluiten om als gehele groep op te zeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Als je als groepslid een vervangend lid aandraagt die jou maandelijkse bijdrage overneemt EN die volgens de andere betalende leden goed past dan kan je elk moment stoppen. Als lid die geen vast deel per maand betaald kan je elk moment stoppen.
 • Afspraken over het gebruik
  Als groep ben je samen verantwoordelijk voor het gebruik van de auto. De algemene regels zijn: Laat de auto netjes achter. Geen rommel of etensresten laten slingeren. Dieren mogen in een auto maar wel in een box oid. [in overleg kan worden besloten dat dit toch niet mag]. Roken is niet toegestaan in de auto. De auto dient na gebruik in de afgesproken zone of indien van toepassing op de gereserveerde parkeerplek teruggezet te worden. Indien het een elektrische auto betreft: als de accu onder de 80% is moet hij aan de lader worden gezet. Als het een publieke laadplek is en de accu is vol dan dient de auto verzet te worden. Het uitgangspunt is dat dit door de laatste huurder gedaan wordt indien mogelijk. Anders kan via de whatsapp groep een ander groepslid worden gevraagd om de auto even te verzetten. In overleg in de groep zullen er samen afspraken gemaakt worden over het wassen van de auto. Als leden zich niet aan deze afspraken houden kan je elkaar hierop aanspreken of een melding bij 4OP1 hierover maken. Indien een lid zich onvoldoende aan de regels houdt kan het lidmaatschap worden opgezegd.
 • De elektra kosten indien van toepassing
  Indien het een lease auto betreft: Het laden wordt gedaan met behulp van de laadpas in de auto. De kosten van de elektra zullen per maand naar rato van de gereden kilometers worden verdeeld. Omdat elektra prijzen fluctueren kunnen de kosten iets lager of hoger uitvallen dan de het kilometer tarief voor elektra dat we hanteren. Per 3 maanden zal er een verrekening indien nodig plaatsvinden. Hier speelt ook mee dat als je bij dure snelladers aan de snelweg laadt de kosten hoger kunnen uitvallen. De voorkeur heeft dus, om als het kan, zo veel mogelijk aan de laadpaal in de wijk te laden.
 • Betalingen
  Indien het een auto van een lid betreft: Een voorbeeld van een afspraak is: na het doorgeven van je gereden kilometers, stuurt de eigenaar van de auto een tikkie voor de gereden kilometers. NOG VERDER AAN TE SCHERPEN VOOR WAT BETREFT LEASEAUTO: Voor de leden die middels een vast kosten abonnement maandelijks meebetalen aan de vaste kosten van de auto: Aan het begin van de maand zal via een automatische incasso jouw deel van het vaste maandbedrag worden afgeschreven. Dit betreffen de auto kosten + de platformkosten. Aan het eind van de maand wordt de elektra voor de gereden kilometers geïncasseerd. Voor de leden die een nul-uren abonnement hebben: Aan het eind van de maand worden de gebruiksuren en de km vergoeding afgeschreven via een automatische incasso.
 • Onderhoud auto
  Indien het een auto van een van de leden betreft. Dan is het betreffende lid verantwoordelijk voor het onderhoud. Indien het een leaseauto betreft: De onderhoudskosten van de auto zijn inbegrepen in de leaseprijs. Als groep ben je verantwoordelijk om de auto weg te brengen en op te halen voor een onderhoudsbeurt. Wij zullen aangeven in welke periode dit nodig is. De auto beschikt over all weather banden dus het vervangen van banden voor winter of zomer is niet nodig.
 • Filosofie achter 4OP1
  Wij hebben als missie om autodelen in Nederland simpel en populair te maken. Dit begint wat ons betreft bij autodelen met je buren. Een belangrijk streven is om de kosten transparant en zo laag mogelijk te houden. Wij denken dat dit kan als je als kleine groep met bekenden een auto deelt waarbij je samen heldere afspraken maakt en waar nodig elkaar een handje helpt.
 • Vakantie en auto langer boeken
  Als uitgangspunt nemen we dat je de auto voor maximaal een periode van drie aaneengesloten dagen kan boeken. Uiteraard kan je met de groepsleden hier afspraken over maken. Stel je voor dat je in je groep het zo kan afspreken dat je in de zomervakantie de auto om de beurt meeneemt op vakantie. Dan is dat uiteraard aan de groep om te beslissen. In het geval van een lease auto zijn er met de aanbieder van de lease auto afspraken te maken over een gunstig huurtarief voor vakantieauto's.
bottom of page